Klauzula informacyjna Rodo

Na podstawie art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej RODO), informuję Pana/Panią, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: CRKT sp z o o Stefanów 12, 95-006, Stefanów +48 795 098 620 NIP: 7312056913

 1. Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest w siedzibie firmy, pod numerem telefonu: 48 795 098 620 , lub adresem email: biuro@zwrotmarket.pl informuję, iż:
  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu realizacji Umowy o wykonywanie Usług sprzedażowych
  2. Dane osobowe Pani/Pana oraz innych osób, znajdujące się w dobrowolnie dostarczonych przez Pana/Panią dokumentach, przetwarzane będą na podstawie art.
   6 ust. 1 lit. b RODO, w celu wykonywania powierzonego zlecenia.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych do ich przetwarzania oraz organy administracji publicznej, a w szczególności: Urząd Skarbowy, Kancelarie podatkowe, windykacyjne, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, banki, partnerzy świadczący usługi techniczne ( np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych), celem realizacji zadań . Możemy również przekazać Dane Osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
 3. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.(Art. 15,16,17)
 4. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia współpracy – sprzedażowej. Konsekwencją nie podania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości  sprzedaży i wysyłki procedur.
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji pozarządowym.