Contact

By completing this form, I agree to processing of the personal data provided, by CRKT Sp. z o. o., with headquarters in Stefanów 12, 95-006 Stefanów, and I acknowledge that the company CRKT Sp. z o. z., with headquarters in Stefanów 12, 95-006 Stefanów is the administrator of the provided or obtained personal data. Data collected by CRKT Sp. z o. o., based in Stefanów 12, 95-006 Stefanów, will be used for contact, informing about new products and promotions, as well as archival and statistical purposes. I have the right to access the content of my personal data and correct them in accordance with applicable regulations. Providing data is voluntary.

CRKT sp z o o
Stefanów 12,
95-006 Stefanów

VAT EU: 7312056913

Opening hours
Monday – Friday – 08.00 – 14.00
If You want to visit our warehouse out of working hours, please give us a call, we will wait for You !

Wypełniając formularz zgadzam się na przetwarzanie podanych danych osobowych przez CRKT Sp. z o. o., z siedzibą w Stefanów 12, 95-006 Stefanów oraz przyjmuję do wiadomości, że firma CRKT Sp. z o. o., z siedzibą w Stefanów 12, 95-006 Stefanów jest Administratorem podanych bądź uzyskanych danych osobowych. Dane zebrane przez firmę CRKT Sp. z o. o., z siedzibą w Stefanów 12, 95-006 Stefanów będą przetwarzane w celu kontaktu, informowania o nowych produktach i promocjach oraz archiwalno – statystycznym. Mam prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podanie danych jest dobrowolne.